Υψηλές επιδόσεις με πιστοποίηση PAS 24 για Αγγλία

Blog page

Υψηλές επιδόσεις με πιστοποίηση PAS 24 για Αγγλία

Το εξελιγμένο ανοιγόμενο σύστημα της ALUMIL, SMARTIA S67, έλαβε την πιστοποίηση PAS 24 για τις υψηλές επιδόσεις του σε υδατοστεγανότητα, ανεμοπερατότητα, αντοχή στην ανεμοπίεση και αντιδιάρρηξη. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο δοκιμών και πιστοποιήσεων «WΙΝΤECH Testing & Certification», το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποιήσεων «UKAS» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το PAS 24 είναι η κυρίαρχη πιστοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράθυρα και πόρτες, με τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται απευθείας από το κράτος. Το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο του προηγμένου ανοιγόμενου συστήματος SMARTIA S67 στην αγορά της Αγγλίας.