Αίθρια Smartia

Alumil M10800

Alumil M10800

Το Μ10800 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για αίθρια και γυάλινες στέγες
• Συνεργάζεται με τα προφίλ του Μ6
• Υπάρχει σύστημα εσωτερικής αποστράγγισης
• Ειδικά προφίλ απομάκρυνσης του νερού της βροχής
• Δυνατήτα κατασκευών διαφόρων γεωμετριών
• Πλάτος κολώνας 55 mm
• Μέγιστο πάχος υάλωσης 50 mm