Ειδικά πυράντοχα, αντιεκρηκτικά και αντιβαλλιστικά συστήματα από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.

Τα ειδικά συστήματα με υάλωση διατίθενται είτε με θερμική μόνωση είτε χωρίς, σε ένα εύρος τυπολογιών παραθύρων, συρόμενων πορτών και σταθερών στοιχείων.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• 6 βασικά συστήματα που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες σε πυραντοχή, αντιβαλλιστική και αντιεκρηκτική ικανότητα, σε συνδυασμό με επιλογή αντιδιάρρηξης και μείωσης ήχου. Τα συστήματα δύναται να καλύψουν τις ακόλουθες ανάγκες:
- Πυραντοχή
- Πυραντοχή σε συνδυασμό με αντιβαλλιστική ικανότητα
- Αντιβαλλιστική ικανότητα
- Αντιεκρηκτική ικανότητα
- Η αντιδιάρρηξη και η μείωση ήχου περιλαμβάνονται σε όλα τα παραπάνω σενάρια.
• Κάθε κούφωμα φέρει ετικέτα με πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία αναγνώρισης του συστήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Στάνταρ εξαρτήματα περιλαμβάνονται ανάλογα με την τυπολογία.
• Έλεγχος στεγανότητας καπνού για Sa και S200 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634 για πυρόνταχα συστήματα.
• Διαστάσεις, τυπολογίες, υάλωση και εξαρτήματα επιλέγονται πάντα βάσει σχετικής αναφοράς κλάσης, χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης.
• Δυνατότητα συρόμενων πορτών με πιστοποίηση για κλάση πυραντοχής έως EI30.
• Δυνατότητα πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα UL, BS και Russian standards.
• Κάθε προϊόν συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την πιστοποίησή του, την συμμόρφωση της κατασκευής του βάσει του προτύπου καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Δείτε τον κατάλογο με τα Ειδικά Χαλύβδινα Συστήματα